Informační karta veřejné zakázky


Název: Dodávka víceúčelového stroje s příslušenstvím
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003
Evidenční číslo: SP002019003
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Zadavatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Datum zahájení: 18.11.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka víceúčelového stroje (kloubového nakladače) s příslušenstvím podle technické specifikace zadavatele, vč. zaškolení obsluhy a záručního servisu po dobu 2 let. Předmět plnění je detailně vymezen v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 1 570 247,93 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 18.11.2019 Do: 3.12.2019 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Výzva, ZD - Dodávka víceúčelového stroje.pdf 138 kB 18.11.2019 13:14:19
Výzva k podání nabídek VÝZVA k podání nabídky a zadávací podmínky (víceúčelový stroj).pdf 904 kB 18.11.2019 13:14:19
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu VZ.pdf 50 kB 18.11.2019 13:14:19
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.pdf 68 kB 18.11.2019 13:14:19
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.pdf 60 kB 18.11.2019 13:14:19
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 4 - Vzor kupní smlouvy.pdf 103 kB 18.11.2019 13:14:19
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf 283 kB 20.11.2019 9:35:54
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 1 Vysvětlení - Krycí list nabídky.docx 18 kB 20.11.2019 9:36:15
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 2 Vysvětlení - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx 15 kB 20.11.2019 9:36:20
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 3 Vysvětlení - Vzor kupní smlouvy.doc 59 kB 20.11.2019 9:36:28