Informační karta veřejné zakázky


Název: Obnova stávající polní cesty
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000004
Evidenční číslo: SP002020004
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Zadavatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Datum zahájení: 19.11.2020
Rok zahájení: 2020
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem díla je údržba stávající polní cesty spojující městskou část Praha – Slivenec a městskou část Praha – Velká Chuchle. Celková délka polní cesty je 690 m; cesta prochází na rozhraní katastrálních území Slivenec a Velká Chuchle, celková trasa je rozdělena na dva dílčí úseky – 0,000 – 0,300 km investor MČ Praha – Slivenec ( odkaz na veřejnou zakázku - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661) , 0,300 – 0,690 km investor MČ Praha - Velká Chuchle. Z důvodu umístění polní cesty musí oba úseky realizovat jeden zhotovitel. Údržba polní cesty je BEZ SADOVÝCH ÚPRAV.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 1 000 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 19.11.2020 Do: 3.2.2021 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: usnesení č. 2/4-1b ze 2. zasedání ZMČ ze dne 7.4.
Vítězný účastník: TIRAST s.r.o.
Vítězná cena bez DPH: 825 839,70 Kč
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): 26.04.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 825 839,70 Kč
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

Číslo částiNázevIČOMísto podnikáníSídloCena bez DPHCena s DPHSdruženíVyřazení / Odstoupení
TIRAST s.r.o. 02072530 CZ 825 839,70 Kč 999 266,04 Kč NE NE

Dodavatel

Číslo částiNázevIČOMísto podnikáníSídloCena bez DPHCena s DPH
TIRAST s.r.o. 02072530 CZ 825 839,70 Kč 999 266,04 Kč

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 00_ROZPISKA.pdf 77 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 00_SEZNAM PŘÍLOH.pdf 35 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 01 TECHNICKÝ POPIS.pdf 334 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf 739 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 03 SITUACE STAVBY.pdf 410 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 04 PODÉLNÝ PROFIL.pdf 135 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 05 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ.pdf 130 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 06 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY.pdf 132 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 07 PODROBNÉ BODY VYTÝČENÍ.pdf 133 kB 15.01.2021 10:34:33
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 08 VÝKAZ VÝMĚR.pdf 348 kB 15.01.2021 10:34:33
Výzva k podání nabídek Zadávací podmínky.pdf 148 kB 15.01.2021 10:35:15
Výzva k podání nabídek Cenová poptávka.pdf 67 kB 15.01.2021 10:35:36
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) Smlouva o dílo_TIRAST ISRS.pdf 921 kB 24.05.2021 14:00:17