Informační karta veřejné zakázky


Název: Dopravní studie oblast Lahovská Velká Chuchle
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000006
Evidenční číslo: 6/2023
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Zadavatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Datum zahájení: 02.11.2023
Rok zahájení: 2023
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Jedná se o lokalitu Lahovská ve Velké Chuchli, původní zahrádkářskou osadu, která je v územním plánu zahrnuta i do územní rezervy pro bydlení. Hlavním problémem je současná šířka komunikací a drobných přilehlých pozemků ve vlastnictví MČ Praha – Velká Chuchle. Na část této lokality byla již zpracována v r. 2010 dopravní studie, která však řeší provoz obousměrně, a to na úkor pozemků mimo vlastnictví MČ. Hlavním cílem této studie by tak měl být návrh dopravního řešení s minimem požadavků na odkup/zábor pozemků v cizím vlastnictví, např. vytvoření jednosměrných ulic.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 500 000,00 Kč   bez DPH
Lhůta pro podání žádosti o účast: Od: 02.11.2023 Do: 4.1.2024 10:00
Lhůta pro podání nabídek: Od: 02.11.2023 Do: 4.1.2024 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) SKM_C250i23110116520.pdf 165 kB 02.11.2023 11:42:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) situace.jpg 448 kB 02.11.2023 11:42:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) prodloužení lhůty k podávání.pdf 166 kB 06.12.2023 10:18:23