Informační karta veřejné zakázky


Název: SAD VELKÁ CHUCHLE 2 - mobiliář
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000007
Evidenční číslo: 02197/2024
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Zadavatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Datum zahájení: 03.06.2024
Rok zahájení: 2024
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Rozsah prací pro CN Předmětem poptávky je vyhotovení mobiliáře do obecního sadu, který je součástí jeho úprav. A to v sadě nad ul. Dubnická ve Velké Chuchli. Součástí poptávky je vyhotovení nebo obstarání a umístění - připevnění mobiliáře ve výše jmenovaném sadě. Součástí poptávky je PD vypracovaná Ing. Eliškou Černou, MgA, kde součástí je i základní výkaz výměr. Nabídka bude obsahovat: 1. Cenovou nabídku na zhotovení stavebního objektu SO_03: Mobiliář A to podle specifikace v projektové dokumentaci 2. Jméno a adresu zhotovitele, doložení o způsobilosti, IČO atd. 3. Odkaz na referenční realizace 4. Odhadovanou dobu na zhotovení díla Doba plnění by měla být cca prosinec 2024. Zadavatel si vymiňuje právo nerealizovat všechny SO nebo jejich části. Přesný rozsah bude odvislý od výše předložených cenových nabídek. Nabídky prosím doručte do 05.8.2024 do 12.00 na Úřad MČ. V zalepené obálce s viditelnou pozn. NEOTVÍRAT. V případě doručení poštou bude poslední den podání 01.8.2024
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 120 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 03.07.2024 Do: 5.8.2024 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_A_TZ s VYKAZEM VYMER.pdf 7 MB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_B1_STAV_1000.pdf 2 MB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_B2_SITUACE_PESINA 250.pdf 1 MB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_B3_SITUACE_Pruleh 250.pdf 745 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_C1_podelny rez pesina 250.pdf 436 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_C2 rezy_pruleh_50.pdf 231 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_D1_MOBILIAR 20.pdf 558 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_E_vykaz vymer.pdf 677 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_E_vykaz vymer.xlsx 16 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) CHS_P1_Zpráva o zhodnocení vhodnosti zasakování srážkových vod.pdf 679 kB 03.07.2024 16:08:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) SAD VELKÁ CHUCHLE 2 - mobiliář.pdf 68 kB 03.07.2024 16:08:40