Informační karta veřejné zakázky


Název: Pronájem nebytových prostor v ul. Kazínská 8/5, Praha 5 – Velká Chuchle
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002
Evidenční číslo: SP002019002
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Zadavatel: Městská část Praha - Velká Chuchle
Datum zahájení: 12.11.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je pronájem a správa nebytového prostoru o celkové rozloze 258 m2 patřícího do majetku Městské části Praha – Velká Chuchle. Pronajímané prostory jsou primárně koncipovány jako sál určený pro provozování tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti. Pronajímaný prostor je patrný z přiložené přílohy č. 1 - ortofotomapa objektu. Upřesňující informace viz. přílohy.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 25 475,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 12.11.2019 Do: 2.12.2019 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: • Minimální cena za pronájem nebytových prostor dle přílohy č. 1 je stanovena ve výši 25 475,- Kč včetně DPH za kalendářní čtvrtletí. • Poplatky za služby vzniklé v souvislosti s využíváním prostor bude hradit nájemce v pravidelných čtvrtletních splátkách (10 000,- Kč záloha na plyn, 5 000,- Kč záloha na el. energii, 1 500,- Kč záloha na vodné a stočné). Ostatní služby (likvidace odpadků, úklid, telefon apod.) budou hrazeny samostatně nájemcem.
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Jiný dokument
(Příloha k výzvě k podání nabídky)
Příloha č. 1 - Ortofotomapa.jpg 351 kB 12.11.2019 12:11:38
Jiný dokument
(Příloha k výzvě k podání nabídky)
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.docx 17 kB 12.11.2019 12:11:38
Jiný dokument
(Příloha k výzvě k podání nabídky)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx 15 kB 12.11.2019 12:11:38
Jiný dokument
(Příloha k výzvě k podání nabídky)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o převzetí závazků.docx 15 kB 12.11.2019 12:11:38
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídky - MČ Velká Chuchle.pdf 150 kB 13.11.2019 8:51:13
Jiný dokument
(Příloha k výzvě k podání nabídky)
Příloha č. 5 - Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání.pdf 120 kB 13.11.2019 8:57:41
Výzva k podání nabídek Výzva- zkrácená verze k vyvěšení na úřední desku.pdf 1 MB 13.11.2019 8:58:56
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf 303 kB 20.11.2019 9:32:52
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 1 Vysvětlení - Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání.docx 25 kB 20.11.2019 9:34:31
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf 331 kB 22.11.2019 17:30:42
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 1 Vysvětlení - Upravená Výzva, zadávací dokumentace.pdf 1 MB 22.11.2019 17:31:44
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Příloha č. 2 Vysvětlení - LV 866 v k.ú. Velká Chuchle.pdf 626 kB 22.11.2019 17:32:04